• Het voetbalseizoen staat op het punt eindelijk weer te beginnen. We gaan voor een volledig “coronavrij” voetbalseizoen waarbij plezier en ontmoeting centraal komen te staan. We hebben dit te lang moeten missen.

  Het plezier en de ontmoeting van onze leden en supporters moet plaatsvinden in een veilige sportomgeving. Een veilige sportomgeving waarbij respect voor elkaar het uitgangspunt is.

  In het kader van een veilige sportomgeving is iedere vrijwilliger lid van de vereniging en heeft een verklaring van goed gedrag overgelegd.

   

  Opening seizoen 3 september

  Om het plezier en de ontmoeting te benadrukken en te stimuleren vindt op vrijdag 3 september de seizoensopening plaats. De werkgroep (Peter Roumen, Wim Mertens, Christy Damen en Leon van Dijck) hebben dit voortvarend opgepakt. We hebben wel nog met coronamaatregelen te maken maar de verwachting is wel dat de opening gewoon doorgaat. Hierbij is natuurlijk wel het uitgangspunt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de coronarichtlijnen van de vereniging opvolgt.

   

  Doedag 14 augustus

  Afgelopen zaterdag 14 augustus hebben ruim 20 vrijwilligers deelgenomen aan de “doedag”.

  Dit mag gezien de vakantieperiode een behoorlijke opkomst genoemd worden. Ook de mix van deelnemers was zonder meer positief te noemen.  Voor de eerste keer aanwezig was Sam.

  Sam is 19 jaar en woont nu nog op het AZC te Baexem.  Sam zal de komende periode wekelijks de velden wedstrijdklaar maken.

  De dugouts zijn deze week gearriveerd en er is een start gemaakt met de plaatsing op veld 3. De nieuwe ballen worden geleverd in de laatste week van augustus.

  Het was goed en fijn om elkaar weer te spreken en samen werkzaamheden te doen voor de club. Het was te lang geleden!

   

  Ontwikkeling vereniging

  De werkgroep “vorming nieuw verenigingsbestuur” ( Martijn Neuhof, Theo Berben, Gerard Smits, Marie-Christine op den Drink en Sonja Caris-Daamen) heeft een nieuwe structuur voorgesteld en is actief gaan werven voor diverse functies. Het heeft geleid tot nieuwe kandidaten voor de bestuursfuncties en nieuwe leden voor de diverse commissies. Op 15 september vindt er een bijeenkomst plaats waarbij de potentiële bestuursleden en alle commissieleden elkaar ontmoeten.

  Uitgaande van vaststelling van de nieuwe structuur betekent dat er bijvoorbeeld voor de jeugdcommissie, technische commissies en materiaalcommissie sprake zal zijn van een wat andere positionering. Meer specifieke informatie volgt nog op verenigingsniveau.

   

  Uitdagingen afdeling jeugd

  De aanwas van nieuwe leden is een uitdaging de komende periode. Werving zal meer aandacht krijgen. Een werving die gericht zal zijn op jongens en meisjes.

  Specifiek de JO7 categorie kan nog zeker nieuwe leden gebruiken. Ook is er nog behoefte aan kader bij dit team.

  Het kader van de JO13-1 heeft ook nog een behoefte tot aanvulling.

  Het komende jaar zal de technische commissie in afstemming met de jeugdcommissie specifiek aandacht geven aan de begeleiding en coaching van het kader. Het is de bedoeling dat er aandacht komt voor het opzetten van een goede training en het ontwikkelingen van goede coaching vaardigheden.  (Positief coachen is het uitgangspunt. Benoem wat goed gaat en geef concrete complimenten gericht op inzet in plaats van resultaat)

  Ook wordt er ruimte gegeven aan specifieke opleidingswensen. Een voorbeeld hiervan is Rick Thommassen die een cursus bij de KNVB gaat volgen. Heb jij ook specifieke wensen, dan geef dit gerust aan en samen kijken we naar de mogelijkheden.

  Dank spreek ik uit aan iedereen die het mogelijk maakt dat het voetbalseizoen in Haelen weer kan beginnen. Een vereniging is meer dan de wedstrijd op zaterdag of zondag. We doen het samen. Van spelers tot materiaalcommissie tot kantinecommissie tot bestuur tot onderhoudscommissie etc. etc. etc.

  Tot slot wens ik iedereen nog een fijne vakantie, een mooie start van het seizoen en voor alles een goede gezondheid!

  Tot snel!

  Namens de jeugdcommissie,

  Michiel Wijngaard