• Bestuur

  Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail
         

   

  Voorzitter Vacant      
  Secretaris Vacant      
  Penningmeester Fried Schreurs   06 47620467
  Lid Marie-Christine op den Drink   06 12697779
  Lid Wim Mertens 0475 593427 06 11480848
  Lid Peter Roumen   06 54695348
  Lid Eugene Theelen 0475 594050 06 14833294
  Ondersteuning Jan Hocks 0475 592797 06 10325837
  Adviseur Peter Boonen   06 55382622