• Marie-Christine heeft 3 van de 4 afgetreden bestuursleden en bestuursondersteuner Jan Hocks in het zonnetje gezet met een bloemetje. Peter Roumen is eveneens afgetreden, maar wegens vakantie niet aanwezig.