• Nauwelijks een week na de vorige aanscherping heeft de regering opnieuw maatregelen afgekondigd, welke een behoorlijke impact hebben op het bedrijven van onze sport. Het bestuur heeft naar aanleiding van de nieuwe regels een duidelijke richtlijn opgesteld, waarmee de hinder tot een minimum beperkt blijft.

    Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze richtlijn gaat houden.