• DOE-DAG – 15 AUGUSTUS 2020

    Zaterdag 15 augustus organiseren we een zgn. doe-dag, waarin allerlei - noodzakelijke - klusjes worden opgepakt op en rondom ons sportpark (denk daarbij aan opmaken van de velden, netten ophangen, schilderwerk, schoonmaken reclameborden, kantine, keuken etc.).  

    Wim Mertens en Peter Roumen coördineren deze actie. Graag even een bericht als je mee wilt helpen: een belletje of app naar 06-31642692 of 06-54695348

    Aanvang 10 uur. Jullie hulp wordt zeer op prijs gesteld.