• Op 16 mei heeft de werkgroep Projecten een enquête gestuurd om van onze leden te horen wat zij belangrijk vinden en waar we binnen onze vereniging aandacht aan moeten geven.

  We hebben al veel reacties ontvangen waar we als vereniging mee aan de slag kunnen. Hartelijk dank hiervoor !!!
  Er zijn veel ideeën over het gebruik of wijziging van onze accommodatie maar ook over de communicatie naar en tussen onze leden/vrijwilligers.
  Ook zijn er veel leden die het leuk zouden vinden als er meer activiteiten naast het voetballen georganiseerd zouden worden. Dit geldt zowel voor de senioren als voor de jeugd.
  In een later stadium zal onze werkgroep projecten uitgebreider rapporteren over de uitkomsten van deze enquête.
  Jullie ideeën kunnen de toekomstvisie en het beleid van onze vereniging vormgeven!

  Vandaag ontvangen al onze leden nogmaals een mail met een link zodat de leden die nog niet gereageerd hebben alsnog de mogelijkheid krijgen om hun ideeën te delen. Maak hier gebruik van!


  Hartelijk dank namens de werkgroep projecten: Gerard, Rick, Rens, Joop, Erik en Frank.