• Beleid inzake grensoverschreidend gedrag

    RKVV Haelen vindt het heel belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de vereniging. Derhalve is een beleid  vastgesteld door het bestuur, waaraan vrijwilligers, spelers en bezoekers van ons sportpark zich dienen te houden. Een en ander is vastgelegd in het document, welk hier is te downloaden.