• Protocol Fysiotherapie

   

  Protocol samenwerking RKVV Haelen en
  Gezondheidscentrum Honné /Praktijk voor Fysiotherapie Honné/Hendricks

  Samenwerking bestaat uit:

  1. Eén uur per week aanwezigheid sportfysiotherapeut op locatie door Chris Schmeetz PT/MPTS/MSc. Emailadres: chris@gezondheidscentrumhonnee.nl Tel.06-19629217.
  1. Aanwezig op het sportpark: dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur. Daarnaast bereikbaar in de praktijk te Horn, tel. 0475-801960.
  1. Geblesseerden kunnen voor de training op het 'spreekuur' gezien worden. Er wordt dan besproken of therapie gestart dient te worden in het Gezondheidscentrum.
  1. Er is geen verplichting voor behandeling bij Gezondheidscentrum Honné, de speler in kwestie is vrij in zijn keuze van fysiotherapiepraktijk.
  1. De resterende tijd zal - zover mogelijk - besteed worden aan een sportanalyse van de spelers tijdens training.

  Invulling samenwerking:

  1. Begeleiding is gericht op preventie.
  2. Als start wordt het formulier 'kenmerken spelers' ingevuld als achtergrondinformatie. Dit wordt bij elke speler ingevuld, dus niet alleen de geblesseerden.
  1. Indien er een blessure optreedt, wordt het 'blessure formulier' ingevuld. Dit geldt ook voor de spelers die op dit moment al een langer bestaande blessure hebben.
  1. Vervolgens wordt na behandeling / bij sporthervatting het 'herstel formulier' ingevuld.
  2. Ten slotte is er het 'expositieformulier'. Hierop wordt er per speler het aantal trainingsuren en wedstrijduren geregistreerd.

  In geval van blessure:

  1. Trainer (selectie) beslist of contact opgenomen wordt met het Gezondheidscentrum.
  2. Wanneer er gebeld wordt voor een afspraak kan de speler zo snel als plan-technisch mogelijk is terecht.
  1. Altijd terugkoppeling van de bevindingen fysiotherapeute naar trainer, met respect voor privacywet en beroepsgeheim.

  Financiën:
  Voor de vergoeding – vanuit de ziektekostenverzekering – voor therapie in de praktijk geldt:

  1. Speler ouder dan 18 jr: aanvullende verzekering (aantal behandelingen afhankelijk van pakket).
  2. Speler jonger dan 18 jr: basis verzekering (standaard 9 behandelingen, evt 18 max.).

  Procedure:

  1. De contacten tussen fysiotherapeute en speler(s) lopen altijd via de hoofdtrainer, hij verzorgt de coördinatie met fysiotherapeute en speler (voor behandeling en/of blessure). De bedoeling is dat de fysiotherapeute zoveel mogelijk op de hoogte is van mogelijke spelers die op het spreekuur willen komen.
  1. In principe is de fysiotherapie bedoeld voor de seniorenspelers als ook de A en B jeugd. De overige jeugdspelers kunnen - indien nodig - uiteraard ook hiervan gebruik maken, in goed overleg tussen zijn leider en de hoofdtrainer Thijs Moonen 06-11365516.

   Benodigde materialen:

  1. Ons lid Gerard Smits zorgt – ism Chris - voor onderhoud van alle verzorgingsmaterialen:

  - Koffersvooralleteams(H1-H2-H3–H4enA1)

   • -  EHBO kistje in de gang naar de bestuurskamer
   • -  Materialen kast in massage ruimte
  1. Gerard zal regelmatig nalopen om te zien of en wat er eventueel moet worden bijgevuld. De leiders dienen aan te geven als er iets moet worden bijgevuld; dit kan d.m.v. een notitie achter te laten in de betreffende koffer of als er dringend iets nodig mocht zijn kan er een email worden gestuurd naar Gerard Smits: smitskegjm@gmail.com
  2. De koffers zijn gemerkt, zodat iedereen weet wat van wie is (en dit ook respecteert). Koffers dienen na de wedstrijd te worden terug gezet in het massagelokaal.
  3. De leiders dienen er op toe te zien dat deze materialen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. dure tape gebruiken voor om de sokken is zeker niet de bedoeling).
  4. De fysiotherapeute heeft ook een eigen koffer met materiaal indien nodig.