• Tijdens een jaarvergadering in een vereniging moet het bestuur verantwoording afleggen aan de leden over het gevoerde beleid in het afgelopen  seizoen. In zo’n ledenvergadering is een belangrijk taak weggelegd voor de aanwezig leden. Daar moeten belangrijke beslissingen genomen worden.


  Jullie worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarvergadering.
  DONDERDAG 22 NOVEMBER, AANVANG 22:00 UUR IN DE KANTINE.

   

  De agenda voor deze vergadering is als volgt: (alle leden ontvangen per mail een uitgebreide agenda )

  1.    Opening

  2.    Mededelingen
            Statuten; stand van zaken

  3.    Stand van zaken teams

  4.    Vaststelling van verslagen (Een paar exemplaren liggen vanaf 21.00 uur ter inzage)
       
  5.    Verslag kascontrolecommissie (Tom Bongaerts en Bart Heijnen; Julian Corten is reservelid)

  6.    Verkiezing nieuw reservelid kascontrolecommissie

  7.    Vaststelling begroting 2018-2019 (Deze ligt vanaf 21.00 uur ter inzage)

  8.    Officiële vaststelling contributie 2018-2019

  9.     Algemene Verordening Gegevensbescherming, Stand van zaken

  10.   Beleid Veilig Sporten Bij RKVV HAELEN

  11.   Bestuursverkiezing

  12.   Rondvraag

  13.   Sluiting