• Aan alle leden van RKVV Haelen die 16 jaar en ouder zijn en aan alle ouders van jeugdleden tot 16 jaar.

   

  Op vrijdag 27 november is de Algemene Jaarvergadering gepland.

  Deze vindt hopelijk plaats in Trefcentrum Aldenghoor - mits de coronamaatregelen dat weer toegestaan – en anders digitaal.

  Volgens onze statuten hebben alleen leden die 16 jaar of ouder zijn toegang tot ledenvergadering en daarin stemrecht.

  We willen echter ook de ouders van jeugdleden onder de 16 jaar in kennis stellen van de agenda. De agenda laat zien dat er per 01 juli 2021 waarschijnlijk nog maar één bestuurslid over is!!!!

  Pogingen in de laatste jaren om aanvulling, vernieuwing en verjonging in het bestuur te krijgen hebben geen blijvend effect gehad.

  Ook ouders van jeugdleden worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

  Het bestuur gaat met verenigingsondersteuners van Leudal Leeft ook aan de slag om ervoor te zorgen dat de vereniging blijft bestaan! Als er dan een beroep op jou gedaan wordt, reageer positief!

   

  Aanmelding voor de jaarvergadering is verplicht! Dat moet via algemeen@rkvvhaelen.nl. 

  Leden van 16 jaar en ouder: Laat wat van je horen. Jullie willen toch ook dat er in 2021-2022 nog gevoetbald kan worden!!!

   

  Bestuur en jeugdcommissie van RKVV Haelen