• Jeugdsportfonds

  Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

  Wie komen in aanmerking?
  Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. De gemeente Leudal is aangesloten bij Jeugdsportfonds. U kunt dus volgens onderstaande procedure een aanvraag indienen.

  Wat is het bedrag?
  Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

  Welke sporten?
  Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF, waaronder RKVV Haelen.

  Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
  Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
  Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
  Racketsport (tennis, badminton, squash)
  Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)
  Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

  Hoe een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.

  Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van Jeugdsportfonds of kunnen zich via deze website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.