• Afgelopen vrijdag vond de algemene ledenvergadering plaats. Onder het voorzitterschap van Frank zijn de aanwezigen bijgepraat over een aantal ontwikkelingen binnen de vereniging.

  Zo is het onlangs vastgestelde Beleidsplan Jeugd RKVV Haelen 2023-2025 “Boeien en Binden” toegelicht en hebben we stilgestaan bij de voortgang van de nieuwe inrichting van de kantine. Ook is vooruitgekeken naar de activiteiten rondom het 60-jarig jubileum van onze jeugdafdeling.  

  We hebben tijdens de vergadering aandacht gevraagd voor respect en sportiviteit. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen (spelers, supporters scheidsrechters en vrijwilligers) op een prettige en onbezorgde manier van voetbal kan genieten.

  Een andere belangrijke ontwikkeling is het initiatief van onze voetbalvereniging om met andere verenigingen in Haelen te gaan verkennen of er mogelijkheden zijn om te gaan samenwerken. Jullie hebben hierover al kunnen lezen op de nieuwsberichten op onze website en Facebook.  We blijven jullie op de hoogte houden over de voortgang.

  Een vast punt van de voorjaarsvergadering betreft het vaststellen van de contributie voor het nieuwe seizoen:

  Voor spelende leden wordt de contributie € 159,-, voor jeugdleden € 118,- en voor niet spelende leden € 62,-.  Bij het berekenen van de stijging van de contributie sluiten we (conform ons eigen beleid) aan bij de Consumenten Prijs Index (CPI). We realiseren ons dat deze verhoging met 9.9% fors is. Maar we merken dat vrijwel alle kosten die we als vereniging maken, zijn gestegen. Het is in onze ogen dus noodzakelijk om de contributie te verhogen. De algemene ledenvergadering heeft de contributie voor seizoen 2023-2024 vastgesteld.

  Verder hebben we de leden bijgepraat over de stappen die zijn genomen om te komen tot een betere bezetting van de kantine. De plannen hiervoor worden nader uitgewerkt en wij komen hier op een later moment bij jullie terug.

  Vanuit de ledenvergadering is ten slotte aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de velden (m.n. hobbeligheid). Dit heeft onze aandacht. We zijn hierover in gesprek met de gemeente. De samenwerking met de gemeente is gelukkig goed te noemen. In overleg met de gemeente, de aannemer en ook de andere voetbalverenigingen in Leudal gaan we bekijken hoe het onderhoud van de velden wordt aangepakt.

  Na afloop van de vergadering volgde een gezellige borrel. Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken voor het meedenken en meepraten. Jullie ideeën, suggesties, en vragen helpen ons om op een goede manier sturing te kunnen geven aan de vereniging.

  Met sportieve groet,

  het Bestuur