•  

  Beste leden,

  Het afgelopen half jaar hebben wij als voetbalclub toenadering gezocht tot veel Haelense verenigingen met als doel elkaar beter te leren kennen en in de toekomst meer samen te werken. Door verbindingen te leggen, kunnen we elkaar versterken.

  Er zijn tot nu toe 4 bijeenkomsten en 1 activiteit georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft iedere vereniging een presentatie gehouden waarin een toekomstbeeld werd geschetst en de uitdagingen werden benoemd. Rode draad is dat we allemaal moeite hebben met het vinden van voldoende vrijwilligers/bestuursleden, maar ook huisvestingsvraagstukken zorgen voor onzekerheid. Conclusie: We hebben elkaar meer dan ooit nodig.

  Tijdens één bijeenkomst hebben we de “Open Club Roggel” (OCR) uitgenodigd om te laten vertellen hoe zij de krachten hebben gebundeld en wat zij betekenen voor de gemeenschap. Er zijn al mooie resultaten geboekt. Bijna alle vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen waren positief over de presentatie van OCR. In navolging hierop hebben de zwemclub RZL en RKVV Haelen overleg gepleegd en we staan positief tegenover de oprichting van de “Open Club Haelen” (OCH). De OCH krijgt de vorm van een vereniging.

  We willen de OCH de volgende doelstelling meegeven:

  1. De Vereniging heeft ten doel de leefbaarheid in Haelen en omgeving te bevorderen en te behouden.

  2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  a. het realiseren en voortzetten van toekomstbestendige sport-en gemeenschapsaccommodaties in Haelen;

  b. het faciliteren van contact en samenwerking tussen verenigingen en stichtingen;

  c. het stimuleren, ondersteunen van nieuwe initiatieven, zonder aantasting van de identiteit van de aangesloten stichting of vereniging;

  d. het initiëren van projecten.

   

  OCH staat verder los van RKVV Haelen. M.a.w. RKVV Haelen behoudt haar autonomie.

   

  Op 27 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens de vergadering willen wij aan onze leden de goedkeuring vragen om als voetbalclub lid te worden van de OCH. Als hiervoor voldoende draagvlak bestaat, kunnen de noodzakelijke voorbereidingen voor de oprichting van de OCH in gang worden gezet.

  Op woensdag 13 september (kantine voetbalclub) is er voor iedereen de mogelijkheid om vragen te stellen over dit initiatief. Nicole Lamers en Frank Reijans zullen vanaf 20.00 uur jullie vragen beantwoorden.

  Met vriendelijke verenigingsgroet,

  Namens het bestuur van RKVV Haelen,

   

  Frank Reijans

  Algemeen bestuurslid