• Protocol RKVVHAELEN opstarten trainingen:

   

  Veiligheid- en hygiëneregels (opgesteld door Gemeente Leudal en waar nodig aangevuld door RKVVHAELEN)

   

  1. Alle activiteiten worden onder begeleiding uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van 1 begeleider per 10 kinderen met een maximum van 25 kinderen per activiteit. Bij grotere groepen en dus meerdere begeleiders, houden de begeleiders onderling minimaal 1,5 meter afstand. De trainers/begeleiders houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot pupillen. Voorbeeld: 1 training van voetbalteam onder 10 jaar is 1 activiteit waar dus maximaal 25 kinderen mogen deelnemen en per 10 kinderen 1 begeleider aanwezig moet zijn.
  2. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar moeten 1,5 meter afstand bewaren van elkaar.
  3. Tijdens de training mag er niet gekopt worden.
  4. Vóór en ná de training thuis handen reinigen door alle aanwezigen. Er wordt ook gel beschikbaar gesteld op locatie.
  5. Ga vooraf thuis naar het toilet. Kleedlokalen en kantine blijven gesloten.
  6. Spelers komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de training.
  7. Ouders mogen niet op het park komen (afzetten op parkeerplaats).
  8. Kom in sportkleren naar de training.
  9. Drinkfles meenemen is toegestaan. Wel thuis vullen en voor persoonlijk gebruik.
  10. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar het sportpark/veld.
  11. De spelers wachten bij het toegangshek en gaan samen met de leiders naar het trainingsveld.
  12. De leiders / trainers sluiten na binnenkomst het toegangshek. Tijdens de training is het toegangshek dus gesloten.
  13. Na de training direct naar huis, er is geen mogelijk om te douchen bij de club.
  14. Er vindt geen onnodig fysiek contact plaats tijdens de activiteit (handen schudden, high fives, yellen, slidings etc.).
  15. Sportmaterialen die gebruikt worden, worden zowel vóór de activiteit als ná de activiteit gedesinfecteerd om de kans op overdragen van het virus te minimaliseren. Hiervoor is desinfectiemateriaal aanwezig. Indien de aantallen spelers het toelaten dat er meer dan 1 trainer/begeleider aanwezig is, gaat 1 persoon de materialen halen en desinfecteren en de andere persoon gaat alvast naar het juiste speelveld om hier de jeugd op te vangen. Indien er maar 1 trainer/begeleider toegestaan is, haalt deze zelf de materialen, desinfecteert deze en gaat hier vervolgens mee naar het speelveld. Na afloop worden de materialen door 1 trainer/begeleider gedesinfecteerd en teruggezet in het materialen hok. In het materialenhok staat ook handgel.
  16. Uitsluitend jeugdspelers die een training hebben, jeugdtrainers, coördinatoren en bestuursleden hebben toegang tot het sportpark. Ouders mogen het sportpark dus niet betreden.
  17. De eventueel aangegeven routing van binnenkomen en verlaten sportpark wordt te allen tijden nageleefd. Enige uitzondering hierop is de trainer/begeleider die de materialen verzorgt voor de training. Deze trainer/begeleider kan bij binnenkomst van het sportpark meteen de materialen halen. Let er wel op dat je altijd afstand bewaart bij het kruisen van anderen.
  18. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis. Blijf ook thuis als iemand in het huishouden een van deze klachten heeft.
  19. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand en houd je aan de voorschriften van het RIVM. Denk aan handen wassen voor en na het bezoek aan het sportpark, niezen in elleboog etc.
  20. Het trainingsschema is voorlopig vastgesteld tot en met 30 mei 2020. De activiteiten vinden plaats op veld 4. De andere velden zijn niet beschikbaar in verband met groot onderhoud. Eventuele verlenging van de trainingsduur wordt in de laatste week van mei 2020 bepaald en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van veld 4.