• Beste mensen,

   

  We zien dat we - beetje bij beetje - met zijn allen enigszins gewend raken aan de ‘’normale’’ wereld. De Corona impact is nog niet voorbij maar er is gelukkig weer ruimte in het dagelijks leven voor andere thema’s. We hopen dat iedereen die de impact van Corona nog dagelijks ondervindt, lichamelijk dan wel in de privé of zakelijke omgeving, hiervan in goede mate herstelt en ook de draad weer kan oppakken.

   

  Het was goed dat de jeugd en ook senioren weer hebben mogen en kunnen trainen. Iedereen was blij weer op het veld te staan (binnen de toegestane regelgeving). Op dit moment is het park gesloten, worden de velden goed verzorgd en wachten we met smart op berichtgeving van overheid en KNVB over de start van de nieuwe competitie 2020-2021. De trainingen zullen in augustus weer hervat gaan worden. Wanneer er weer (oefen)wedstrijden gespeeld mogen worden of onder welke condities, dat is nu nog niet duidelijk. Zodra er meer bekend is zullen we jullie hier zeker direct over informeren.

   

  Jullie bestuur en jeugdcommissie heeft niet stil gezeten, alle lopende zaken zijn opgepakt en afgehandeld. Het ‘’nieuwe’’ vergaderen via de digitale weg was voor ons een nieuwe ervaring, maar inmiddels kunnen we elkaar weer live ontmoeten om alles te bespreken.

  De financiële impact van Corona op onze club proberen we zo beperkt mogelijk te houden, echter ook wij ontkomen hier niet aan, dat moge duidelijk zijn. In de jaarvergadering in het najaar zullen we de exacte details hiervan kunnen horen.

   

  Er is in de jeugdcommissie hard gewerkt aan de teamindelingen; zoals altijd een lastige opgave om dit - voor iedereen - zo goed mogelijk te doen. Het is soms passen en meten. Gedurende het seizoen zullen teams elkaar ook zoveel mogelijk ondersteunen als er een keertje een speler/speelster tekort is.

   

  Wat betreft kader is er links en rechts nog opvulling nodig; heb je interesse of ken je iemand in jouw naaste omgeving, laat dit weten bij de JC. 

   

  Er is een vacature voor ons terreinonderhoud, d.w.z. het wekelijks opmaken van de velden (zie onderstaand). We zijn Jan Karis dank verschuldigd voor het jarenlang adequaat invullen van deze taak. 

  Iedereen wil elk weekend op een keurig opgemaakt veld spelen, het lijkt soms zo vanzelfsprekend!   

  Kijk eens om je heen in jouw kennissenkring, familie of buurt wie deze leuke functie mogelijk op zich wil nemen en laat ons dat weten. Aangezien hier ook enige verplichting op rust, staat hier ook een vrijwilligersvergoeding tegenover. We gaan graag in gesprek met iemand die interesse heeft.

   

  De Technische Commissie van de senioren is druk bezig met de afronding van de indeling van de seniorenteams. Komend seizoen gaan we weer met 4 teams de competitie in. Invulling van het kader voor Haelen 1 en Haelen 2 is helemaal rond, voor het 3e en 4e moeten de puntjes nog op de i worden gezet en hoopt de TC dit binnenkort te kunnen afronden. 

   

  We verzoeken (kader)leden die besloten hebben om te stoppen, om zich via de officiële weg (het afmeldformulier) af te melden, zodat de ledenadministratie correct kan worden bijgewerkt. Hou er anders rekening mee dat contributie inning gewoon doorgaat.

  Het afmeldformulier staat op onze Website, onder Ledeninformatie-Formulieren. 

   

  Er is het nodige werk verricht aan de velden, zowel door de gemeente als ook door onze eigen vrijwilligers. Veld 1, 2 en 3 zijn gelukkig voorzien van een irrigatiesysteem voor het sproeien, maar ook veld 4 en de oefenhoek moeten worden verzorgd. Dank aan onze vrijwilligers die op de achtergrond dit allemaal mogelijk maken en zo zorgen dat we straks weer op een mooie grasmat kunnen gaan trainen en voetballen. Ook in de vakantieperiode is het sportpark niet toegankelijk voor spelers die even samen een balletje willen trappen. 

  Pas bijgezaaide stukken moeten goed kunnen herstellen voor we hierop kunnen gaan trainen. Verzoek aan de ouders om dat ook met hun kind(eren) te bespreken en erop toe te zien.

  Onkruidbestrijding op het park heeft nu aandacht nodig en hier wordt aan gewerkt door gemeente en onze vrijwilligers. De gemeente is aan het kijken of het tegelpad vanaf de ingang naar de kantine kan worden aangepakt. Zou erg mooi zijn, kijkende naar de huidige slechte staat.

  De legionellabestrijding – al vaker genoemd – moet wekelijks plaatsvinden. Met een clubje vrijwilligers wordt dit standvastig en met regelmaat van de klok gedaan. 

  Inmiddels is ook de glasvezel aangesloten en kunnen we in de kantine gebruik maken van een nieuw wifi netwerk en is ook de TV hierop aangesloten (Caiway). Speciaal dank aan Wim Mertens.

   

  Al met al zie je dat er van alles speelt, het gewone leven gaat door maar ook op een sportpark draait alles door, Corona of geen Corona.

  Dank aan iedereen die – in welk vorm dan ook – een bijdrage hieraan heeft geleverd. 

  Denk hier ook eens aan, niet alles is vanzelfsprekend, en laat ook eens jouw waardering blijken, dat verdienen onze vrijwilligers !

   

  Als laatste willen we melden dat we zaterdag 15 augustus een doe dag plannen om allerlei klusjes op het sportpark aan te pakken, denk aan ophangen van de netten, de velden opmaken, schoonmaken reclameborden en doelpalen, etc etc.  Noteer deze datum in jouw agenda en kom ons helpen.

   

  Geniet van een mooie zomerperiode en hopelijk zien we ons allemaal weer in augustus in goede doen. Wij kijken hier naar uit, jullie toch ook ?

   

  Sportgroeten,

  bestuur en jeugdcommissie