• We zitten weliswaar midden in de vakantieperiode, maar we zitten niet stil en daarom nu nog een update van het bestuur en jeugdcommissie met een paar zaken die van belang zijn.

   Doe-dag: Zaterdag 15 augustus organiseren we een zgndoe-dag, waarin allerlei - noodzakelijke - klusjes worden opgepakt op en rondom ons sportpark (denk daarbij aan opmaken van de velden, netten ophangen, schilderwerk, schoonmaken reclameborden, kantine, keuken etc.).  Aanvang 10 uur.

  Wim Mertens en Peter Roumen coördineren deze actie. Bijgaand het inschrijfformulier waarop je jouw gegevens en voorkeuren kunt kenbaar maken. 

  Graag voor 8 augustus een bericht terug per email of anders mag ook via een belletje of app naar een van de 2 coördinatoren: 06-31642692 of 06-5469534.

  Jullie hulp wordt zeer op prijs gesteld en is hard nodig.

   Contributie: Zoals op de Algemene Ledenvergadering van november 2019 door de leden is besloten wordt de contributie vanaf dit seizoen in 1 termijn geïnd en wel op 1 september a.s.

  Voor hen die geen gebruik maken van automatische incasso zal de penningmeester medio augustus een factuur sturen, met het verzoek de contributie vóór 1 september over te maken.

  Leden die gebruik denken te kunnen maken van betaling door het Jeugd Fonds Sport, worden verzocht dit traject tijdig in gang te zetten via hun eigen hulpverlening, bijvoorbeeld Stichting Leergeld Leudal.

  Meer informatie hierover is te vinden op onze website, onder Ledeninformatie - Contributie(https://www.rkvvhaelen.nl/contributie/).

   Start nieuwe seizoen: De trainingen gaan zo dadelijk weer starten, de senioren selectie start op donderdag 13 augustus en de overige senioren en jeugdteams starten in de week van 17 augustus.

  Het trainingsschema en kleedkamerindelingen staat gepubliceerd op onze site.

  Voor de nieuwe jeugdspelers zal een afvaardiging van de jeugdcommissie de ouders/verzorgers van deze nieuwe leden nog uitnodigen voor een kennismaking.

  Daarnaast zal door een afvaardiging van de jeugdcommissie met het kader van alle jeugdteams ook even een kort startgesprek gehouden worden. 

   Kantine: We zijn momenteel bezig om de protocollen door te spitten en te kijken hoe we op een verantwoorde wijze onze kantine weer kunnen openstellen vanaf half augustus.

  Douchen: Met name tijdens het douchen dient de 1.5 meter regel in acht te worden genomen. D.w.z. tijdens douchen max. 2 personen onder de douche en gebruik dan altijd de eerste en laatste douchekop. Daar waar richtlijnen nog worden aangepast, hanteren we uiteraard de laatste versie van de protocollen.

   Seizoensopening: We zijn ons nog aan het beraden hoe we – na deze lange noodgedwongen stop – het beste de seizoenstart op een leuke wijze gestalte kunnen geven voor iedereen en wanneer dit mogelijk is, binnen de huidige protocollen. Hiervan houden we jullie op de hoogte.

   Dames: Er zijn positieve ontwikkelingen w.b. damesvoetbal met een enthousiaste groep dames die na de zomervakantie weer samen wil gaan trainen. We steunen gaarne dit initiatief met mogelijk een vervolg richting een damesteam bij RKVV Haelen ??

  Weet jij nog iemand die ook interesse heeft en mee wil trainen? Zij is van harte welkom op de maandag of woensdagavond bij de training (20 uur).

  Toegangspad: De gemeente gaat het toegangspad van de poort tot een de kantine vernieuwen. Het pad is slecht en er zitten veel gevaarlijke openingen tussen de tegels.

   Eikenprocessierups: De gemeente heeft in het voortraject de bomen 2 keer behandeld. Op dit moment zijn er geen eikenprocessierupsen op het sportpark. Dank aan de gemeente! 

   Verdere zaken: Eind augustus zal een afvaardiging van Jeugdcommissie met de Leerlingst gaan kennismaken en eventuele samenwerkingsopties te bespreken. 

  We hebben contact gelegd met KLIKLeudal, een organisatie die vrijwilligers en vacatures bij organisaties in de Gemeente Leudal bij elkaar brengt. De eerste afspraak om nader kennis te maken is inmiddels al geweest. 

   Zoals jullie kunnen lezen, mogen we in augustus weer van start, maar moeten we dit wel samen doen op een verantwoorde wijze, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid.

  Hier zullen we met zijn allen op een goede manier mee om moeten gaan en rekenen we ook op een ieders medewerking. 

  Voor nu een fijne vakantie en tot snel weer op de velden.

  Het Bestuur

  De Jeugdcommissie