• Na een lange verplichte rustperiode is het voetbalseizoen gelukkig weer gestart. Het is goed om te zien dat ons sportpark weer wordt gebruikt en het voetbalplezier zichtbaar aanwezig is. Laten wij dus vooral blij zijn dat we weer kunnen voetballen of kijken naar de wedstrijden. Belangrijk is ook dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten op de club. Onze voetbalclub staat immers voor sportieve ontspanning en gezelligheid. 

  Toch is er zeker nog geen sprake van een terugkeer naar het tijdperk van voor de Coronacrisis.

  De Coronacrisis duurt helaas nog voort en dat betekent dat wij rekening moeten houden met beperkingen en ons gedrag daarop moeten aanpassen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit samen te doen. Het is niet altijd makkelijk en soms ook zelfs verwarrend.  We willen echter geen onnodige gezondheidsrisico’s lopen en ook door het juiste gedrag de voortgang van de competitie zoveel mogelijk garanderen. Het is dus ook een kwestie van respect naar elkaar om de gedragsregels te volgen. Er worden allerlei voorzieningen getroffen om binnen de huidige beperkingen alles zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

  Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om zwaar handhavend op te treden. Duidelijk moet echter wel zijn dat de inspanningen die op dit moment worden gedaan niet voor niets zijn en dat verwacht mag worden dat deze worden gevolgd. Het gaat om onze gezondheid maar ook om het clubbelang. Dus het vriendelijke en dringende verzoek aan iedereen om het gezonde verstand te gebruiken en het juiste gedrag te tonen. Allemaal zijn wij aan zet om het juiste voorbeeldgedrag te tonen.

  In de aanvangsfase komt iedere week een werkgroep Corona bij elkaar, de frequentie hiervan zal afnemen als we starten en alles goed verloopt. 

  In deze werkgroep zitten Tiny Coumans, Marc Timmermans, Peter Boonen, Michiel Wijngaard, Leon van Dijck en Peter Roumen. Doelstelling is de stand van zaken te bespreken, te evalueren, maatregelen aan te passen en te verbeteren. Ook is het onderdeel communicatie een belangrijk item. Heb je opmerkingen dan wel vragen dan kun je bij hen terecht. Zij brengen het dan in bij het overleg.

  Om jullie een beeld te geven hoe wij met de huidige situatie om proberen om te gaan volgt hier een opsomming van de basisuitgangspunten en acties.

   

  Voor iedereen geldt: 

  1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen -> dit is een van de voornaamste richtlijnen - ter bescherming van iedereen!
  2. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)
  3. Vermijd drukte
  4. Was vaak je handen
  5. Toon het juiste voorbeeldgedrag op ons het sportcomplex 
  6. Behandel elkaar met respect

   

  Welke acties zijn er inmiddels uitgevoerd

  • De kantineruimte is inmiddels vergroot. Er is door Event Rentall een tent geplaatst op het buitenterras. In de kantine en tent zijn er zitplaatsen. Het verplaatsen van stoelen en tafels is niet de bedoeling. De benadering is conform de horecaregels en daar moeten wij ons aan houden. Er zijn ook looproutes aangegeven.
  • De uitgiftepunten bar zijn deels aangepast. Houd ook afstand bij het bestellen bij de bar. Er is een spatscherm geplaatst bij de koffiehoek. Alleen barpersoneel komt achter de bar.
  • De coronamaatregelen aanduidingen zijn verbeterd. Er zijn looproutes en infoplaten opgehangen.
  • Bij de wedstrijden wordt er vanaf JO19 rekening gehouden met meer kleedkamerruimten, als dat mogelijk is.

  Overige aspecten om te vermelden

  • We doen expliciet een beroep op ons “gezond verstand”. Het gaat niet alleen om het volgen van de regels en het voorkomen van boetes. Het gaat nogmaals ook over onze gezondheid. Daarna naast kan een besmetting van onze leden gecombineerd met een bezoek aan ons sportpark ook gevolgen hebben voor de voortgang van de wedstrijden en trainingen. 
  • De KNVB schorst langdurig spelers / speelsters die een ( komende) coronatest verzwijgen en toch meedoen en / of aanwezig zijn. 
  • Maximaal 3 spelers in de dug-out. Dus geen supporters, leiders etc. in de dug-out. 
  • Bij vervoer naar uitwedstrijden wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd. Indien de bestuurder dit wenst wordt hier zonder meer gevolg aan gegeven. 
  • Gebruik bidons en hesjes is persoonlijk. Deel dus niet met andere spelers.
  • Gezien de huidige situatie wordt er voorlopig geen speler/speelsters van de week gedaan bij thuiswedstrijden van Haelen 1.
  • Bij de JO19 en senioren worden er per team 2 kleedkamers gebruikt, indien de situatie dit toelaat. Het is dus ook uitdrukkelijk de bedoeling dat het aantal spelers over de 2 kleedlokalen wordt verdeeld.
  • Eerder is aangegeven dat douchen weer toegestaan is. Er is begrip als leiders besluiten dit toch niet te doen gezien de huidige situatie. Gebruik bij het douchen 2 van de 4 doucheknoppen. Dus niet allemaal tegelijk douchen.
  • Toeschouwers langs de lijn staan op 1,5 meter van elkaar. 

  Tot slot

  Wij hebben het vertrouwen dat wij samen deze periode doorkomen. Geniet van de voetbalsport! Blijf gezond en tot ziens op ons sportpark.