• 3E BIJEENKOMST VERENIGINGEN 16 MEI!

  Afgelopen dinsdag 25 april zijn de verenigingen voor de 2e keer bij elkaar gekomen. Veel verenigingen en de dorpsraad waren wederom vertegenwoordigd. Judoclub Zenshin, Vastelaovendjvereniging de Vreigeliers, Toneelgroep Spot-licht

  en Stichting Jong Nederland waren voor de eerste keer aangeschoven.
  De Bridgeclub Never Down Leudal en BC Nunhem hadden zich afgemeld maar willen wel op de hoogte worden gehouden.
  Verder was namens de gemeente Leudal Ron Caris (Adviseur maatschappelijke ontwikkeling) en namens Synthese Luc Kessels (Opbouwwerker) aanwezig.

  Open Club Roggel
  Er is een presentatie gegeven door Henny van den Beuken en Ruud van Wijlick van de Open Club Roggel (OCR).
  OCR is een samenwerkingsverband tussen 17 verenigingen uit Roggel. Alle deelnemende verenigingen hebben zich aangesloten bij de “Federatie”.
  De "Federatie dient als spreekbuis naar de buitenwereld. Er is gekozen voor een federatie zodat iedere vereniging haar eigen identiteit kan behouden.
  Door deze samenwerking vertegenwoordigt OCR 1/3 deel van de bewoners van Roggel en wordt OCR ook als een serieuze partij gezien. Er zijn een aantal zaken benoemd die men dankzij deze samenwerking heeft kunnen realiseren. Zie hiervoor de site van de OCR: https://www.ocroggel.nl/

  Rode draad van de presentatie was dat samenwerking niet mogelijk is zonder elkaar goed te kennen.
  Daarom is het programma van de volgende bijeenkomst als volgt:
  6 verenigingen houden een “10-minuten presentatie” . Na iedere presentatie is er nog 5 minuten tijd om vragen te stellen.

  De volgende clubs zullen zich op 16 mei presenteren:
  - RZL Haelen;
  - Judoclub Zenshin;
  - Jeu de Boules “Baekske”;
  - Harmonie Philomena;
  - EHBO Afdeling Haelen/Buggenum/Nunhem;
  - RKVV Haelen.

  Vrijwilligerspool
  Het voorstel om een projectgroep “vrijwilligerspool” samen te gaan stellen is positief ontvangen. Hiervoor zijn een aantal acties afgesproken.
  De bijeenkomst is op 16 mei. Aanvang 20.00 en einde omstreeks 22.00.
  Met vriendelijke verenigingsgroeten,

  Namens bestuur RKVV Haelen

  Annemieke Janssen  Secretaris
  Nicole Lamers          Penningmeester
  Frank Reijans           Bestuurslid