• Beste leden en ouders van jeugdleden, 
   
  Het seizoen eindigt zoals we dat met zijn allen liever niet hadden gezien, zonder wedstrijden. 
  De vorige week en dat weekend hebben alle teams - jeugd en senioren - het seizoen afgesloten, ieder op hun eigen manier. 
   
  Laat ons nu echter vooral positief vooruit gaan kijken, niet meer over wat niet kan, maar vooral wat we straks wel weer kunnen gaan doen. 
  De goede ontwikkeling w.b.t. Corona met bijbehorende aanpassingen in maatregelen vanuit overheid, gaat de ‘goede kant’ op. 
   
  De Gemeente heeft gemeld dat er vanaf 1 juni wordt gestart met groot onderhoud op al onze velden. Daarom ook geen trainingen meer en is o.a. hierdoor door de jeugdcommissie in samenspraak met het kader besloten om niet deel te nemen aan de Regiocup. 
  We richten ons op het nieuwe seizoen en gaan dan goed voorbereid weer met zijn allen fris van start op goed herstelde velden. 
  Samen met de Gemeente zijn we aan het kijken naar het onderhoud van ons gebouw, het dak komt daarbij zeker snel aan de beurt, gezien de lekkages in de kantine. 
  Maar de Gemeente wil mogelijk ook het enkel glas in de kantine gaan vervangen, dat ligt nu voor ter bespreking. 
  Daarnaast zijn we in het bestuur o.a. druk bezig om te voldoen aan de nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), waaraan we per 1 juli moeten voldoen. 
   
  De materialen commissie heeft - na mandaat door het bestuur - inmiddels al gezorgd dat we straks zijn voorzien van voldoende en nieuwe materialen. Ze heeft 90 nieuwe en kwalitatief goede ballen aangeschaft; ook zijn er nieuwe kleine goaltje, hesjes en grote hoedjes gekocht. 
  Voor veld 3 zijn er nieuwe dugouts gekocht, zodat we ook daar de juiste voorzieningen hebben. 
   
  De Technische Commissies Jeugd en Senioren zijn volop in de weer met de indelingen voor het nieuwe seizoen. Hierin is en wordt veel energie gestoken om dit voor iedereen zo goed mogelijk op te zetten. 
  Onze dank en waardering voor deze inzet. 
   
  De werkgroep nieuw bestuur houdt jullie regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Het enthousiasme in de werkgroep is groot en we hopen als bestuur dat dit ook door jullie zo positief wordt opgepakt. 
  Dank aan de werkgroep voor hun geweldige inzet zover. 
   
  Bij de Jeugdcommissie staan er ook diverse zaken op de agenda naast de reguliere taken, zoals o.a. gesprekken over een mogelijk trapveldje met diverse partijen en met meerdere opties, verder gesprekken met de jeugdafdeling van KSV Horn om elkaar nader te leren kennen en gegevens uit te wisselen. 
   
  Afgelopen maanden hebben we – helaas - ook te maken gehad met vandalisme op ons sportpark en/of ongewenste bezoekers. Ook wordt er regelmatig afval gevonden op ons park. 
  Laat ons daar met zijn allen alert op zijn. 
   
  Wij vragen ook bij deze iedereen op om op een respectvolle wijze met materialen en met elkaar om te gaan, heb aandacht en oog voor elkaar. 
  Samen maken we deze vereniging. 
   
  We zullen het nieuwe seizoen straks op een gezellige manier met zijn allen gaan starten met een openingsfeest voor iedereen, jong en oud.  Reserveer alvast 3 september in jouw agenda.
  We komen hier zeker op terug zodra er meer duidelijkheid is. 
  Dan zullen we ook aandacht besteden aan vrijwilligers die - om moverende redenen - afgelopen seizoen zijn moeten stoppen, helaas in alle stilte. Derhalve hebben we hieraan niet de gewenste aandacht kunnen besteden. 
   
  Wat betreft kantinecommissie en personeel zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Marianne Leeuwrik heeft afgelopen seizoen aangegeven te moeten stoppen, daarbij in acht genomen dat ook Tiny Coumans en Miep van der Asdonk hebben aangegeven te willen stoppen, is de nood voor nieuwe vrijwilligers hoog.  BIJ DEZE EEN DRINGENDE OPROEP AAN JULLIE. WIE WIL HIERAAN ZIJN/HAAR BIJDRAGE LEVEREN OF KENT IEMAND DIE INTERESSE HEEFT ? VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK EN VOORKOMT DAT MENSEN TEVEEL BELAST WORDEN OF DAT WE DE KANTINE NIET MEER OPTIMAAL KUNNEN GEBRUIKEN. Het belang van onze kantine behoeven we niet nader toe te lichten, een ontmoetingspunt voor leden, vrijwilligers, supporters, sociaal een belangrijke plek in onze vereniging, en daarnaast ook financieel een cruciale post in onze begroting. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur of via  algemeen@rkvvhaelen.nl. 
   
  Dank ook aan iedereen voor zijn inzet en energie in de achterliggende periode. Vaak niet gemakkelijk, maar samen hebben we gedaan wat mogelijk was. 
  Nu vooral vooruit kijken en laat ons gaan genieten van een mooie zomer en daarna weer vol aan de bak met voetbalzaken. Elkaar weer live ontmoeten en spreken op ons sportpark, op het veld, langs de lijn of in de kantine. Daar kijken we naar uit met zijn allen. 
   
  Terugkijkend op het seizoen willen we jullie allemaal complimenteren, trainers en leiders die onder deze lastige omstandigheden de motivatie hebben gehouden om door te gaan. Dank daarvoor. 
  Bij het afgelopen seizoen past zeker ook waardering voor de mensen die achter de schermen veel, niet direct zichtbaar, werk hebben gedaan. Dat (vaak) onzichtbare werk is van onschatbare waarde; denk aan onze onderhoudscommissie, wedstrijdsecretariaat, de jeugdcommissie, de technische commissie, de materiaalcommissie, sponsorzaken, de werkgroep vorming nieuw verenigingsbestuur, alle andere betrokken vrijwilligers en zeker niet te vergeten onze bestuursleden. Dank ! 
   
  Fijne zomer en vakantie en tot snel. 
  Gedurende deze zomerperiode is de accommodatie niet beschikbaar. Ook niet voor jeugdleden die eventjes een balletje willen trappen. Anders kunnen ingezaaide en bewerkte plekken niet herstellen. 
   
  Namens het bestuur, 
  Eugene Theelen