• Slotwoord RKVV Haelen jeugd seizoen 2021-2022
   
  Beste jeugdkaderleden, vrijwilligers, ouders, jeugdspelers en supporters,
   
  Het seizoen 2021-2022 is nu echt voorbij.
   
  Ik kijk met een positief gevoel terug op het seizoen. Ondanks dat we weer te maken kregen met coronaperikelen zijn we er samen in geslaagd de juiste energie terug te brengen in de jeugdafdeling.
  Het elkaar ontmoeten, samen lachen, winnen en verliezen stond de laatste 3 jaar erg onder druk. We moesten controleren in plaats van verbinden. Het doet mij daarom erg goed dat we de competitie op een bijna normale wijze hebben kunnen afmaken. Soms ging het met horten en stoten maar dat mocht de pret uiteindelijk niet drukken.
   
  Onze vereniging staat voor respect en ontmoeting. Natuurlijk gaat niet altijd alles goed maar als we elkaar respectvol bejegenen, geschilpunten uitpraten en samen zoeken naar oplossingen dan ben ik van overtuigd dat iedereen zich in onze vereniging kan en mag thuisvoelen.
   
  De seizoensopening, de wervingsavond, het kampioenengala, het HWToernooi en de seizoensafsluiting jeugd waren een succes. Een succes omdat de sfeer goed was, de opkomst hoog was en dat wij als jeugdcommissie positieve feedback van jullie ontvingen.
  Ook is de dalende tendens van het ledenaantal gestopt. Het lijkt erop dat het aantal leden weer gaat groeien en dat is ook een positief signaal.
   
  Het seizoen was ook een succes omdat er een grote groep vrijwilligers klaarstond om de activiteiten te ondersteunen. Een vereniging is meer dan het voetbalspel. Het gaat ook over accommodatiebeheer, kantinebeheer, schoonmaak, financiële zaken etc. etc. Ook hier staan vrijwilligers voor paraat. Vaak niet in de spotlights maar wel randvoorwaardelijk om te kunnen voetballen. Een jeugdafdeling zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht. Laten we elkaar daarom koesteren, waarderen en eren!
  Dank ook aan alle ouders die hun kinderen bij onze vereniging laten voetballen. Sporten en een gezonde levensstijl is belangrijk voor de mentale en fysieke ontwikkeling van onze kinderen. Laten we dus samen ervoor zorgen dat onze kinderen blijven bewegen en sporten.
   
  Zaterdag jongstleden zijn de oude bestuursleden van de vereniging gehuldigd en in het zonnetje gezet. Namens de jeugd dank ik hen voor de jarenlange fijne samenwerking en grote inzet. Het zijn echte clubmensen en die zijn op de juiste wijze gewaardeerd en geëerd zaterdag jongstleden.
   
  We mogen ook blij en verheugd zijn dat een aantal nieuwe mensen de uitdaging zijn aangegaan om het nieuwe verenigingsbestuur te vormen. Mede dankzij de werkgroep nieuw bestuur zijn deze mensen aan de nieuwe klus begonnen. Laten wij hen ook de tijd en steun geven om de vereniging op bestuurlijk niveau te leiden. Er zijn genoeg uitdagingen en ook dat zullen we samen moeten doen.
  Tot slot wens ik iedereen een fijne en even een voetballuwe periode. Ik hoop iedereen na de zomerperiode weer te ontmoeten op ons sportpark.
   
  Nogmaals dank voor jullie steun, respect en inzet,
   
  Namens de jeugdcommissie,
   
  Michiel Wijngaard