• Namens RKVV Haelen waren aanwezig coördinator technische commissie jeugd Jeroen Le Large en jeugdvoorzitter Michiel Wijngaard.

  Door een afvaardiging van de KNVB werden de aanwezigen geïnformeerd over hoe de begeleiding van trainers en coaches het beste aangepakt kan worden.

  Het is van belang:

  • Het traject van binnenkomst trainer en uitstroom trainer goed in beeld te hebben en te begeleiden.
  • Ben er bewust van dat het zijn van teamleider, trainer of coach verschillende rollen zijn en andere specifieke vaardigheden vragen. Bij een gemiddelde vereniging is het zo dat deze rollen vaak niet apart belegd zijn.
  • Zorg voor een goede voorbereiding en afsluiting van de begeleiding trainers. Doe dit in afstemming en zorg zo voor de meest passende en prettige aanpak voor de betreffende trainers.
  • Zorg voor directe coaching/begeleiding tijdens de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld de training zijn en doe dit zoals eerder aangegeven op een ook voor de trainer passende wijze.
  • Zorg voor samenvattingen van het voetbaltechnisch beleid en kom hier bijvoorbeeld periodiek thematisch op terug.
  • De KNVB komt graag naar vereniging toe om de begeleiding te ondersteunen en eventueel (korte) opleidingen te verzorgen. Zij doet dit nu bijvoorbeeld voor Eindse Boys.

  Door de trainer van JO16 Eindse Boys werd een voorbeeldtraining gegeven. De KNVB afgevaardigde deed in praktijk voor hoe de begeleiding werkt en hoe snel er effect kan worden bereikt. Mooi om te zien.

  Het was een goede bijeenkomst met prima aanknopingspunten en inspiratie voor een verdere doorontwikkeling van onze jeugdafdeling.

  Dank aan de KNVB en Eindse Boys voor de organisatie.