• Verzekeringen

     Verzekeringen

    zowel KNVB als de gemeente Leudal heeft verzekeringen afgesloten voor leden van RKVV Haelen. De KNVB heeft collectieve polissen afgesloten voor ongevallen en aansprakelijkheden van leden. Gemeente Leudal heeft aanvullende verzekering geregeld voor de vrijwilligers van de vereniging. Voor al deze verzekeringen geldt, dat hierop slechts een beroep kan worden gedaan indien de eigen oplissen de schade of aansprakelijkheid niet dekken.
    In het toegevoegde document is een en ander uitgelegd. Voor meer info dient men contact op te nemen met de verzekerende partijen, genoemd in dit document.