• Even een korte update van de werkgroep nieuw bestuur. Afgelopen weken hebben we ook nu weer niet stilgezeten. De nieuwe verenigingsstructuur is klaar. We hebben de pakketten van de functies in het bestuur kleiner gemaakt zodat de tijdsbesteding geen dagtaak wordt, maar dat het leuk blijft en te combineren is met voetbal, gezin of andere hobby’s.

  In het eerste gesprek met de verenigingsondersteuner van de KNVB, Marie-Louise Suijkerbuijk, hebben we ons voorgesteld, verteld wat de vereniging voor ons betekende en getoetst of we op de juiste weg waren met onze ideeën over een nieuwe verenigingsstructuur en onze aanpak. Haar reactie na ons gesprek: “Wat een energie bij de werkgroep van RKVV Haelen, die aan de slag is met een veranderproces bij de club! Dat slaat automatisch over. Mensen die hart voor de club hebben en ervoor gaan. Mooi hoor. “

  Met deze energie zitten we als werkgroep wekelijks bij elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe structuur een pad gaan inslaan waarmee we een gezonde en moderne vereniging blijven voor jong en oud. 

  Vele handen maken licht werk en daarom gaan we op zoek gaan naar dames, heren, papa’s, mama’s, dorpsgenoten uit Haelen, Nunhem, Buggenum of daar buiten die met ons samen onze club positieve energie willen geven. 

   

  Voorzitter (VACANT)

  Secretaris 1 (VACANT)


  Secretaris 2 (VACANT)


  Penningmeester (VACANT)


  Naast onze goed functionerende jeugdcommissie gaan we ook een seniorencommissie in het leven roepen. Waarom? Omdat we vinden dat deze twee de pijlers van onze club zijn en gelijk moeten zijn. De twee voorzitters van deze commissies zullen plaatsnemen in het bestuur om daar de commissies te vertegenwoordigen. 

  Voorzitter Seniorencommissie (VACANT) 

  Voorzitter Jeugdcommissie (INGEVULD)

  Naast deze hoofdfuncties zullen er de nodige werkgroepen worden geformeerd, deels nieuw of deels bestaand. Deze werkgroepen kunnen met veel energie aan de slag gaan om hun werkgroep zelf vorm te geven. Aan elke werkgroep wordt een bestuurslid gekoppeld. De werkgroep houdt het bestuurslid op de hoogte en deze vertegenwoordigt de werkgroep in het bestuur. 

  Mocht je nu denken na het lezen van dit bericht, dit is iets waar ik wat meer van wil weten? Of zou jij iets willen betekenen binnen onze vereniging in een werkgroep, of in een bepaalde functie, of weet je de uitermate geschikte persoon hiervoor? Bel, mail (werkgroep@rkvvhaelen.nl) of app een van ons. 

   

  Veel voetbalgroeten, 

  Gerard, Theo, Paula, Martijn en Marie-Christine.

  Hier komt de eerste regel tekst ... (vul hier aan)